Transport

Vi erbjuder en bred uppsättning transportalternativ för att passa olika typer av gods och leveranskrav. Vårt fordonsflotta omfattar olika fordonstyper och storlekar, inklusive lastbilar, skåpbilar och fler, vilket gör att vi kan anpassa oss till olika typer av gods och volymer. Våra fordon är välunderhållna och utrustade med modern teknik för att säkerställa säkerhet och effektivitet under transporten.

Kyl/Godstransport

Vår kyl- och godstransporttjänst är utformad för att möta behoven hos företag och organisationer som behöver pålitlig och effektiv transport av kylbara varor och gods. Med vår specialiserade tjänst kan vi säkerställa att dina produkter transporteras i rätt temperaturmiljö för att bibehålla deras kvalitet och säkerhet under hela leveransprocessen.

Återvinning

Vår återvinningstjänst är lättillgänglig och anpassningsbar för både privatpersoner och företag. Vi erbjuder olika sorteringsalternativ och samarbetar med lokala återvinningsanläggningar för att säkerställa att materialen behandlas på bästa möjliga sätt. Genom att separera, återvinna och återanvända material på rätt sätt minskar vi mängden avfall som hamnar på deponier och sänker därmed koldioxidutsläppen.

© 2023 Copyright HS Hemservice.

Skapad av Offerta.